Jak działa klej do gwintów?

Warto mieć świadomość, że klej do gwintów jest zaliczany do bardzo specyficznej grupy klejów. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że wspomniany środek po odcięciu dopływu powietrza przy katalitycznej obecności metalu przejdzie z płynnej postaci do twardo-elastycznego ciała stałego.

Kiedy powinno się stosować klej do gwintów?

Należy wiedzieć, że klej do gwintów powinno się stosować przede wszystkim do odpowiedniego zabezpieczania połączeń gwintowych przed samoczynnym odkręcaniem. Produkt doskonale zdaje egzamin także przy uszczelnianiu różnego rodzaju połączeń gwintowych (do 370 bar).

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że środek z powodzeniem może być wykorzystywany do eliminacji przedmuchów czy szczelin. Omawiany klej zaleca się także stosować do uszczelniania silników, pokryw przekładni czy powierzchni przylgowych korpusów.

W jaki sposób powinny być przechowywane kleje gwintowe?

Należy mieć świadomość, że kleje gwintowe powinny być przechowywane tylko i wyłącznie w fabrycznych opakowaniach. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że produkty wykonane są z tworzywa, które przepuszcza powietrze. Ponadto tuba lub butelka z klejem musi być cały czas zamknięta. Nie można bowiem zapomnieć, że zawieszone w powietrzu drobiny metali mogą nie tylko dostać się do wnętrza butelki czy tuby, ale również doprowadzić do utwardzenia kleju. Trzeba także pamiętać, aby kleje gwintowe nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie klejów cyjanoakrylowych czy rozpuszczalnikowych, a także w nasłonecznionych pomieszczeniach.