Jak sprawnie zmienić dostawcę prądu?

Rachunki za energię elektryczną z roku na rok są coraz wyższe, w związku tym warto rozważyć zmianę dostawcy prądu, bowiem w ten sposób możemy sporo zaoszczędzić. Taki proces zmiany dostawcy energii elektrycznej może być uciążliwy, jeśli odpowiednio się do tego nie przygotujemy. Jak zatem sprawnie zmienić dostawcę prądu?

Jak zmienić dostawcę prądu samodzielnie?

Zmiany dostawcy energii elektrycznej konsumenci dokonują przede wszystkim ze względu na ceny prądu, czasem w przypadku problemów z jej dostarczaniem. Aby dostarczyć ciągłość dostaw prądu, w przypadku zmiany dostawcy, należy zawrzeć nową umowę z chwilą wygaśnięcia dotychczas obowiązującej. Pamiętajmy też o wypowiedzeniu starej umowy, a dokonuje się tego przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku pierwszego wypowiedzenia umowa kompleksowa najczęściej obejmuje też sprzedaż i dystrybucję energii.

Osoby zmieniające dotychczasowego dostawcę prądu (zobacz) mają również obowiązek wysłania stosownego zgłoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego – właściwy formularz znajdziemy na stronie internetowej OSD. Czasami dodatkowo może też zajść potrzeba wymiany licznika, tym jednak zajmuje się operator systemu dystrybucyjnego.

Jak zmienić dostawcę prądu przez pełnomocnika?

Nie zawsze zmiany dostawcy prądu musimy dokonywać samodzielnie, możemy zrobić to również przez pełnomocnika. W tym celu upoważnia się nowego dostawcę, który będzie reprezentował nas przed operatorem systemu dystrybucyjnego, a także przed obecnym sprzedawcą. Reprezentujący nasze interesy podmiot jest odpowiedzialny za doprowadzenie tej sprawy do końca.

Wybór nowego dostawy energii elektrycznej i konkretnej oferty
Zanim zdecydujemy się na zmianę dostawcy energii elektrycznej, powinniśmy dokonać wyboru dostawcy prądu oraz konkretnej oferty. W celu zapoznania się z ofertami wszytkach firm sprzedażowych prądu, działających na naszym obszarze, warto zajrzeć do listy potencjalnych dostawców, która znajduje się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.